SEDAB_1994_reverse

Dovolte nám, abychom se stručně představili.

Naše společnost byla založena v roce 1994. Hlavním předmětem činnosti je provádění smluvní správy domovního a bytového fondu. V současné době vykonáváme správu pro SVJ, bytová družstva a soukromé majitele – právnické i fyzické osoby.

Jsme připraveni nabídnout Vám komplexní služby na profesionální úrovni v oblasti správy a údržby domů a bytů, odborného poradenství v této oblasti včetně vedení kompletního účetnictví a mzdové agendy.

Zaměstnáváme nejen odborné pracovníky s dlouholetou praxí v oblasti správy a údržby domovního a bytového fondu, ale i mladé a perspektivní pracovníky s odpovídající kvalifikací. Disponujeme potřebnou kancelářskou a výpočetní technikou včetně programového vybavení pro správu domů a bytů a účetnictví.

Ve své činnosti se vždy snažíme respektovat vlastnická práva jednotlivých klientů a řídíme se jejich pokyny v souladu s jejich zájmy. Naší snahou je zbavit vlastníky jednotek v co největší míře starostí týkajících se správy a údržby jejich domů.

 

R.K. SEDAB, s.r.o.

Mírová ul. 2824/1, 400 11 Ústí nad Labem 11

mobil: +420 724 322 203
e-mail: sedab@sedab.cz
 
IČ: 64651525
DIČ: CZ64651525